Regelverk

Global Currency Exchange Network Ltd som gör affärer under namnet GC Partners har av Storbritanniens finansiella tillsynsmyndighet Financial Conduct Authority (FCA) auktoriserats för tillhandhållande av betalningstjänster i enlighet med förordningen om betalningstjänster från 2017 (företagsregistreringsnummer 504346).

Global Currency Exchange Network Ltd som gör affärer under namnet GC Partners är ett auktoriserat betalningsinstitut vars främsta intresse är att garantera säkerhet och skydd för dina pengar. I egenskap av en verksamhet som erbjuder finansiella tjänster regleras vi också av Storbritanniens HM Revenue & Customs (HMRC) enligt direktivet om antipenningtvätt från 2017 (registreringsnummer 12137189).

Global Custodial Services Ltd som gör affärer under namnet GC Partners är auktoriserat av FCA och innehar tillstånd enligt del IV i FSMA 2000 (FRN 595875).

Revisioner

Global Currency Exchange Network Ltd T/A GC Partners genomgår varje år en oberoende granskning av en extern revisor som är specialiserad på regelefterlevnad. Dessutom granskas Global Custodial Services Ltd T/A GC Partners varje år av en oberoende extern revisor som är specialiserad på kundmedel (CASS) för att säkerställa att alla processer, procedurer och kontroller är förenliga med FCA:s riktlinjer. Storbritanniens CASS-regler är bland de strängaste i världen när det gäller hur hanteringen av kundmedel stäms av och rapporteras både internt och externt.

Försäkring

GC Partners chefer och tjänstemän har ansvarsförsäkring och företaget har cyberförsäkring. Certifikat finns tillgängliga på begäran.

Ready to find out more?

For more information or to speak to our specialists, please fill in the contact form.