Vi är ägare och partners i den här verksamheten. Därför gör vi vårt yttersta för att ge utomordentlig service till våra kunder. Det handlar naturligtvis om affärer, men affärer som vi är djupt engagerade i personligen. Sedan 2003 har vi gjort det enklare att föra över pengar för fler än 100 000 personer som du. I egenskap av ett företag auktoriserat av FCA (Storbritanniens finansiella tillsynsmyndighet) erbjuder vi en mängd olika finansiella tjänster till större internationella bolag, redovisningsbyråer och juristfirmor, finansierings- och förvaltningsbolag, fastighetsutvecklare och institutionella investerare – samt till privata kunder.

The Leadership team

Martin Cox

CEO & Founder

Martin var en pionjär inom valutaväxlingsbranschen efter att ha upptäckt ett behov på den utländska fastighetsmarknaden redan 1998. Han jobbade då som valutamäklare och blev sedan chef för Currencies Direct.

Martin grundade Global Currency Exchange Network Ltd (GCEN) 2003 och har sedan dess lett den internationella expansionen runt om i Europa och i Förenade Arabemiraten, med totalt sju kontor.

Read more

Martin Cox

CEO & Founder

Under de 15 år som gått sedan starten har fler än 100 000 kunder framgångsrikt betjänats och bara under 2019 genomfördes utländska valutatransaktioner till ett värde av nästan 7 miljarder USD.

Som VD för både Global Currency Exchange Network Ltd och Global Custodial Services Ltd ledde Martin sammanslagningen av de två organisationerna och startade det nya varumärket GC Partners år 2019.

Nathan Bullas

Chief Operating Officer

Nathan utnämndes till styrelseledamot år 2007 efter att ha jobbat i fyra år som en av de första anställda på Global Currency Exchange Network Ltd (GCEN). Nathans ansvarsområden sträcker sig över global försäljning, regelefterlevnad och administration.

Read more

Nathan Bullas

Chief Operating Officer
Nathan spelade en viktig roll när Global Custodial Services Ltd startade 2013 och innehade rollen som chef samt fungerade som penningtvättsrapportör och kontrollant av regelefterlevnad. Denna verksamhet är numera specialiserad på att leverera finansiella tjänster till investeringsbolag, family offices och förmögna personer och utgör en viktig del av GC Partners erbjudande. Efter sin akademiska examen 1999 inledde Nathan sin karriär som försäljningschef på Royal Pharmaceutical Society. 2001 kom han in på området valutamarknader och betalningstjänster i och med att han blev chef för avdelningen för privata kunder hos Currencies Direct.

Andrew Fundell

Chief Commercial Officer

Andrew är i första hand ansvarig för marknadsutveckling och strategi inom GC Partners och utnämndes till styrelseledamot 2017. Andrew har mer än 12 års arbetslivserfarenhet inom valutaväxlings- och betalningsbranschen. Han inledde sin karriär hos HiFX och gick sedan över till Cornhill Asset Management Group, där han avancerade till att ansvara för FX-avdelningen.

Read more

Andrew Fundell

Chief Commercial Officer
Utöver att ansvara för intäkts- och vinsttillväxten, ansvarade Andrew också för hanteringen av alla bankkontakter och interna och externa system. Innan han kom till GCEN år 2013 för att leda London-kontoret arbetade han i ett år med att öppna en ny FX-avdelning hos en fond, där man använde den befintliga likviditeten till att tillhandahålla FX-tjänster till större företag och institutioner med specifikt fokus på hedging och inköp av tillgångar.

Our story

Det hela började 2003. Sedan dess har vi hjälpt fler än 100 000 kunder att flytta sina pengar utomlands. Ta en titt på vår resa hittills ...

Global Currency Exchange Network founded

Two offices opened in Costa Blanca & Costa Almeria, Spain.

Office opened in the Algarve, Portugal

Dubai office opens

GCEN became an FCA Authorised Payment Institute (API)

Global Custodial Services Ltd (GCS) was founded and granted full client money permissions by the FCA

Turnover exceeds $1.4bn

Turnover exceeds $2.7bn

Office opened in Malta

Turnover exceeds $4bn

Employees become owners of the business via Employee Ownership Trust.

Turnover exceeds $5bn

GC Partners becomes the new brand of GCEN and GCS.

Turnover exceeds $6.8bn

Ready to find out more?

For more information or to speak to our specialists, please fill in the contact form.