Vi är ägare och partners i den här verksamheten. Därför gör vi vårt yttersta för att ge utomordentlig service till våra kunder. Det handlar naturligtvis om affärer, men affärer som vi är djupt engagerade i personligen. Sedan 2003 har vi gjort det enklare att föra över pengar för fler än 100 000 personer som du. I egenskap av ett företag auktoriserat av FCA (Storbritanniens finansiella tillsynsmyndighet) erbjuder vi en mängd olika finansiella tjänster till större internationella bolag, redovisningsbyråer och juristfirmor, finansierings- och förvaltningsbolag, fastighetsutvecklare och institutionella investerare – samt till privata kunder.

Our story

Det hela började 2003. Sedan dess har vi hjälpt fler än 100 000 kunder att flytta sina pengar utomlands. Ta en titt på vår resa hittills ...

Global Currency Exchange Network founded

Two offices opened in Costa Blanca & Costa Almeria, Spain.

Office opened in the Algarve, Portugal

Dubai office opens

GCEN became an FCA Authorised Payment Institute (API)

Global Custodial Services Ltd (GCS) was founded and granted full client money permissions by the FCA

Turnover exceeds $1.4bn

Turnover exceeds $2.7bn

Office opened in Malta

Turnover exceeds $4bn

Turnover exceeds $5bn

GC Partners becomes the new brand of GCEN and GCS.

Turnover exceeds $6.8bn

Turnover exceeds $6.8bn

The Leadership team

Martin Cox

CEO & Founder
Read more

Martin Cox

CEO & Founder

Under de 15 år som gått sedan starten har fler än 100 000 kunder framgångsrikt betjänats och bara under 2019 genomfördes utländska valutatransaktioner till ett värde av nästan 7 miljarder USD.

Som VD för både Global Currency Exchange Network Ltd och Global Custodial Services Ltd ledde Martin sammanslagningen av de två organisationerna och startade det nya varumärket GC Partners år 2019.

Andrew Fundell

Chief Commercial Officer
Read more

Andrew Fundell

Chief Commercial Officer
Utöver att ansvara för intäkts- och vinsttillväxten, ansvarade Andrew också för hanteringen av alla bankkontakter och interna och externa system. Innan han kom till GCEN år 2013 för att leda London-kontoret arbetade han i ett år med att öppna en ny FX-avdelning hos en fond, där man använde den befintliga likviditeten till att tillhandahålla FX-tjänster till större företag och institutioner med specifikt fokus på hedging och inköp av tillgångar.

Ready to find out more?

For more information or to speak to our specialists, please fill in the contact form.