Αξιόπιστες διαδικτυακές πληρωμές σε όλο τον κόσμο

Ιδιώτες πελάτες

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον λογαριασμό σας online και να παρακολουθείτε εύκολα τις πληρωμές και το υπόλοιπο.

Εταιρικοί πελάτες

Μπορείτε να διαχειριστείτε τα υπόλοιπα σε πολλαπλά νομίσματα, να μετατρέψετε κεφάλαια σε διάφορα νομίσματα και να παρακολουθήσετε τις πληρωμές με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων μαζικών πληρωμών σε όλο τον κόσμο.

Επενδυτικοί πελάτες

Μπορείτε να έχετε το δικό σας προφίλ και να παρακολουθείτε κάθε πληρωμή, αναζήτηση ή έγγραφο που αφορά κάθε επενδυτή. Μπορείτε ακόμη να προγραμματίζετε επενδύσεις μέσω του portal και να είστε βέβαιοι ότι τα χρήματα επεξεργάζονται απρόσκοπτα.

Το API suite σας επιτρέπει να δημιουργήσετε τις δικές σας παραμετροποιημένες πλατφόρμες και διαδικασίες, λαμβάνοντας δεδομένα απευθείας από το σύστημά μας. Πρόκειται για μία απλή εξίσωση: η ισχυρή μας τεχνολογία μαζί με την ισχυρή αξιόπιστη γνώση για τις οικονομικές υπηρεσίες ισούται με γρήγορες και αποτελεσματικές λύσεις συναλλάγματος και πληρωμών.

 

API πληροφορίες

Μελέτη περιπτώσεων

Είστε έτοιμοι να ανακαλύψετε περισσότερα;

Για περισσότερες πληροφορίες ή για να μιλήσετε με τους ειδικούς, παρακαλείσθε να συμπληρώσετε τη φόρμα επικοινωνίας.